Montážní práce


Okenní a dveřní výrobky jsou elementy, které mají značný vliv na komfort užívání budovy, proto by se mělo vynaložit veškeré úsilí, aby výměna oken a dveří probíhala správně a namontované vybavení přesně splňovalo své funkce. Zkušenosti ukazují, že špatně provedená montáž může být příčinou nesprávného fungování okna nebo dveří, nebo také jiných poškození, jako např. vlhkost, nadměrná a neopodstatněná ztráta tepla, špatné těsnící vlastnosti.

Díky vysoké kvalifikaci a zkušenostem montážních skupin jsou okna a dveře od firmy Sismilich Jiří  OKNA  1 umístěné rychle a odborně, se zárukou, že jejich vysoká kvalita a funkčnost byla zachována. Kromě sundání záclon a závěsů a zpřístupněni místnosti není vyžadována žádná jiná zvláštní příprava.

Firma Sismilich Jiří  OKNA 1 provádí montážní práce ve starých i nových objektech týkající se:

  • demontáže starých oken nebo dveří;
  • montáže nových oken a dveří;
  • těsnění (polyuretanová pěna nebo rozpínavý pásek);
  • zednických prací (nebo montáž pomocí speciálních izolačních pásek);
  • jiných doprovodných prací.

Výměna oken může být snadnější než si myslíte:

                                        
Odstranění strých oken je                        Nepořádek lze omezit na                           Vaše nová okna jsou připraveny
mnohem snazší, než by se                       minimum.                                                k montáži.
mohlo zdát.

 

                                        
................ je                                          ... a zavěsit okenní křídlo.                        ... je třeba vypnit spoje
potřeba pouze umístit a                           Po provedení zkoušky                              termoizolační hmotou.
upevnit okenní rám...                              funkčnosti okna...